دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

الهى ! بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.
الهى ! راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهى ! یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.
الهى ! سالیانى مى‏پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیلة الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.
الهى ! چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهى ! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ‏ایم و تنها تو کاره اى.
الهى ! از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات و الارض انعمت فزد.
الهى ! شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شان متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.
الهى ! واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.
الهى ! چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.
الهى ! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت...
هی دل چگونه کالای است که شکسته آن را خریداری و فرموده ای پیش دل شکسته ام.
الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بایدکرد
الهی همه از تو دوا خواهند حسن از تو درد خواهد.
الهی اگر تقسیم شود به من بیشتر از این که دادی نمی رسد فلک الحمد.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از دیدن خورشید آفرین چون زنیم.
الهی همه گویند بده حسن گوید بگیر.
الهی از نماز و روزه ام توبه کردم به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.
الهی به فضلت سینه بی کینه ام دادی بجودت شرح صدرم عطا بفرما.
الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارائی منی.
الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده.

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .

طبقه بندی موضوعی

سوالات درس به درس منطق سال سوم دبیرستان

يكشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۸:۱۲ ب.ظ

تقدیم به دانش آموزان گل کلاس سومم تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comردیف

درس اول

 

1

جملات صحیح را با( ص )و جملات غلط را با(غ ) مشخص کنید .

الف : ارسطو ابداع کننده علم منطق است .

ب : تفکر واندیشه از زمان ارسطو به وجود آمد .

ج : تفکر واندیشه از زمان آفرینش انسان به وجود آمد.

د : میزان آگاهی حیوان با قدرت تفکر واندیشه انسان قابل مقایسه نیست .

 

2

جاهای خالی را باعبارت مناسب پر کنید :

1. مدون علم منطق ....................است .

2. داستان تفکر واندیشه با .....................آغاز شد .

3. واقعیت وجودی انسان آمیخته از ................و................است .

4. قواعد حاکم بر دنیای تفکر ....................نام دارد .

5. معیار برتری انسان برسایر مخلوقات ..................اوست .

6. در کتابهای منطقی و فلسفی از قدرت تفکر واندیشه بشری به ....................یاد می کنند .

7. منطق ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند واین آشنایی موجب ......................ومانع .................... در هنگام تفکر می گردد .

8. ...................از ذات انسان سرچشمه می گیرد وهیچ کس ابداع کننده ی آن نیست .

9. منطق .......................بردنیای تفکر انسان است .

10. تفکر ضوابطی دارد کشف این ضوابط به........................... مربوط است .

11. منطق از ......انسان سرچشمه می گیرد وهیچ کس ...............آن نیست .

 

3

فایده ی علم منطق را بیان کنید .

 

4

علم منطق چگونه دانشی است ؟

 

5

اساس اندیشیدن ارادی است یا غیر ارادی ؟چرا ؟

 

6

آیا می توان ارسطو را ابداع کننده ی علم منطق دانست ؟توضیح دهید.

 


درس دوم

 

1

جملات صحیح را با( ص )و جملات غلط را با(غ ) مشخص کنید .

الف : عمل تعریف اختصاص به مراحل اولیه زندگی دارد و استدلال اینگونه نیست .

ب : تعریف وتبیین اشیاء برعهده ی علم منطق نیست .

ج : در تعریف باید از مفاهیم و کلمات کلی تر، به مفاهیم جزئی تر برسیم .

 

2

جاهای خالی را باعبارت مناسب پر کنید :

1. فکر کردن .....................انسان است وازاوجدا نمی شود .

2. تفکر برای رسیدن به .......................و ..................... است .

3. در تصدیقات .....................و ...................وجود دارد .

4. درهنگام تصور یک مفهوم با ...................و.....................سروکارنداریم .

5. وقتی انسان تصورات مجهول رابا اندوخته های تصوریش روشن کند ..................انجام داده است .

6. هدف منطق شیوه درست اندیشیدن در ...................و.....................رانشان می دهد .

 

3

کاری که انسان انجام می دهد تا به یک حکم برسد ....................... نام دارد .

الف : تصدیق ب : تصور ج : تعریف د : استدلال

 

4

تعاریفی که در زیر به آن ها اشاره می شود درست است یا غلط ؟چرا ؟(اشکال تعاریف زیر را مشخص کنید )

1. دایره ،شکلی است که محیط آن منحنی است .

2. انسان، حیوان گوشتخوار است .

3. مثلث، شکل سه ضلعی متساوی الاضلاع است .

4. مربع ،شکلی است که چهار ضلع مساوی دارد .

 

5

هریک از جملات زیر کدام یک از شرایط تعریف را ندارد ؟

الف : اگر معرّف بعضی از ویژگی های مجهول را روشن کند و بعضی را نادیده بگیرد .

ب : اگر معرّف بعضی از ویژگی های بی ارتباط را نیز شامل شود .

 

6

(در تعریف از مفاهیم ساده و بدون ابهام استفاده شود )این جمله اشاره به کدام شرط از شرایط تعریف دارد ؟

 

7

برای شناساندن یک مفهوم به مخاطب از چند راه استفاده می کنیم ؟مثال بزنید .

 

8

تصور وتصدیق را همراه با مثال تعریف کنید .

 

9

مفاهیم زیر را تعریف کنید :

استدلال :

تعریف :

 

10

علم و ادراک انسان به چند دسته تقسیم می شود ؟ فقط نام ببرید .

 

11

4مورد از شرایط تعریف درست از نظر ارسطو را،ذکر نمائید.

 

12

هدف منطق چیست ؟

 

13

انسان هنگام فعالیت فکری چه کارهایی انجام می دهد؟

 

14

اجزای تشکیل دهنده ی (سخن موزون قافیه دار = شعر ) را مشخص کنید .

 

15

یک مثال برای (تعریف به اخص ) یا ( مانع بودن تعریف ) بیان کنید .

 


درس سوم

 

1

صحیح یاغلط بودن جملات زیر را مشخص کنید :

الف :بین دومفهوم کلی ایستاده ونشسته نسبت عموم وخصوص من وجه برقرار است .

ب : همه ی مفاهیم کلی در خارج مصداق دارند .

ج : متساوی الساقین عرضی مثلث است .

د : مفاهیم درونی همان عرضیات هستند .

ﻫ : تعریف کردن و استدلال یک پدیده دستوری نیست .

 

2

گزینه مناسب داخل پرانتز را انتخاب نمائید :

الف : اگر دو مفهوم کلی از جهت صدق برافرادشان با هم مقایسه شود (دو- سه- چهار) حالت پیدا می کنند .

ب: مفاهیم (جزئی / کلی ) در تعریف قابل استفاده نیستند.

 

3

از بین مفاهیم زیرذاتی و عرضی را مشخص کنید :

*حساس بودن برای انسان *180درجه برای مثلث

*شور بودن برای آب * جسم غیر نامی ترای سنگ

*جسم برای خرگوش * جوهر برای گیاه

 

4

مشخص کنید مفاهیم زیر جزئی هستند یا کلی ؟

*ابن سینا *سگ گله *حیوان نجیب * قاره آسیا *کوه *ملاصدرا

*ایران * نماز ظهر *یونان * حکیم * شهر *دریاچه

 

5

درجمله (پدربزرگ علی در باغ روستای محمود آباد یک درخت گیلاس کاشت ) یک نسبت تباین ویک نسبت عموم وخصوص مطلق مشخص نمائید .

 

6

هرشکلی بیانگر کدام نسبت از نسب اربعه است ؟


.................... ......................

 

7

جاهای خالی را باعبارت مناسب کامل نمائید :

الف: مفهوم ذاتی از ..................قابل انفکاک نیست .

ب : درهنگام تصور یک ذات ................. در نظر ما می آید .

ج : مهم ترین وصف مفاهیم ذاتی ......................است .

د : ادراک...................مقدم بر ادراک مفاهیم عرضی است .

ﻫ :گاهی دومفهوم به گونه ای هستند که هیچ مصداق مشترکی ندارند این حالت را ...........می نامند

 

8

بین مفاهیم زیر کدام یک از نسبت های چهارگانه (نسب اربعه )برقرار است ؟

الف : قند – شکر ب : شکل – ذوزنقه ج : انسان - متعجّب د : دلفین – حیوان ﻫ : ایرانی - مسلمان و : کبوتر – ناطق ز : جسم – دارای ابعاد سه گانه

 

9

مفاهیم ذاتی وعرضی را تعریف کنید ومثال بزنید.

 

10

آیا مفاهیم عرضی ازذات قابل انفکاک هستند ؟همراه با مثال توضیح دهید .

 

11

در جمله زیر دو مفهوم جزئی ویک مفهوم کلی مسخص کنید .

(فرماندار شهرستان دهاقان در جلسه امروز مشکلات معلمان این شهرستان را بررسی کرد)

 

12

کدام گزینه مفهوم کلی است ؟

الف : این کتاب ب : مولود کعبه ج :دریاچه خزر د :قاره آسیا

 

13

کدام گزینه حقیقت وماهیت انسان را تشکیل نمی دهد؟

الف : رونده ب : سه بعدی ج : نامی د: حساس

 

14

با توجه به جمله (علی دیروز در شهر مشهد دو رکعت نماز مستحبی به جاآورد ) به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف : دو مفهوم کلی و یک مفهوم جزئی از جمله فوق استخراج کنید .

ب : دو مفهوم ازجمله ی فوق چنان انتخاب کنید که میان آنها (نسبت عام وخاص من وجه ) برقرارباشد .

 

15

کدام گزینه صحیح است ؟

الف : مادی ومجرد نسبت تساوی دارد ب : انسان ودرخت از تصدیقات هستند

ج : مفاهیم ماه وکعبه به ترتیب کلی وجزئی هستند د : شاعر بودن فصل انسان است

 

16

کدام یک از این خصوصیات ذاتی انسان نیست ؟

*حساس بودن * سیاه بودن

*کاتب بودن * متفکر وعاقل بودن

 

17

ملاک تشخیص تصور کلی وجزئی چیست؟

 

18

نسبت دو مفهوم (حیوان – سفید) را نوشته وقضایای حاصل از آن را بنویسید .

 

19

نوع نسبت های میان مفاهیم ذیل را تعیین نمایید .

الف) سفید وگچ ب) آبی وسبز

 


درس چهارم

1

جاهای خالی را باعبارت مناسب پر کنید :

الف : ................مفهوم درونی مشترک و.....................مفهوم درونی اختصاصی است .

ب : ازمجموعه ............... و.................نوع به وجود می آید .

ج : جنس مشترک میان حیوان و گیاه و جمادات .................... است .

د : جنس قریب انسان ....................وجنس های بعیداو ..................است .

2

کدام یک از مفاهیم داخل پرانتز مصداق خارجی دارد ؟ (جنس – نوع – فصل )

3

اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف : جنس

ب : عرض عام

4

هریک از موارد زیر مصداق کدام یک از کلیات پنجگانه است ؟

الف :دونده برای انسان ب : سه ضلع داشتن برای مثلث

ج : درخت برای چنار د : هنرمند برای انسان ه : سخت بودن برای سنگ

5

در کدام گزینه تمام موارد ( نوع ) است ؟

الف : دایره – خط – عددیک ب : مس – فلز – آهو

ج : عدد یک – دایره – خط مستقیم ج : عدد یک – شکل –آهن

6

آخرین جنس در مجموعه اجناس کدام است ؟

الف : جنس بعید ب : جنس قریب ج : جنس عالی د : جنس خاص

7

از نظر درک وفهم تقدم مفاهیم زیر را مشخص کنید :

انسان – نویسنده – حیوان – کشاورز – متفکر

1-

2-

3-

8

جاهای خالی را با کلمات داده شده تکمیل کنید : (عرض خاص – فصل – عرض عام – جنس – نوع )

چاق بودن برای انسان ..................است .

حیوان نسبت به انسان ...................است .

9

با استفاده از مفاهیم زیر جدول را کامل کنید :

حیوان – سگ – انسان – مربع – مثلث – شکل

جنس

نوع

10

منظور از جنس وفصل چیست ؟ در قالب یک مثال مشخص کنید .

11

سارا ، هدی ، رضا همه از حیث ..............یکی هستند وتفاوتشان تنها درامور ........................است .

12

جنس قریب هریک از انواع زیر را مشخص کنید .

(سرب – لاک پشت – زکام – کثیر الاضلاع هفت ضلعی )

13

تفاوت فصل وعرض خاص درچیست؟

14

وجه اشتراک واختلاف افراد ومصادیق یک نوع در چیست ؟یک مثال بیاورید.


درس پنجم

1

جاهای خالی را باعبارت مناسب پر کنید :

الف : تعریف به ...................قوی ترازتعریف به رسم است .

ب : در تعریف رسم تام از ............... و.................بهره گرفته می شود .

ج : درحد چه تام وچه ناقص حتما باید.............ذکر شود ودر رسم چه تام وچه ناقص باید..........ذکر شود.

2

مشخص کنید هر یک از تعاریف زیر کدام یک ازاقسام تعریف است ؟

الف : کمیت سه ضلعی داشتن = مثلث ب : جسم دروغگو = انسان ج : جوهر حساس = حیوان

3

وجه اشتراک رسم تام و رسم ناقص کدام است ؟

الف : جنس بعید ب : جنس قریب ج : فصل قریب د : عرض خاص

4

تعریف انسان به (جسم نامی کاتب ) بیانگر کدام یک از اقسام تعریف است ؟

الف : رسم ناقص ب : رسم تام ج : حد ناقص د : حد تام

5

(انسان) را به حد ناقص و رسم تام تعریف کنید .

کدام تعریف حد ناقص است ؟

الف : انسان = جسم ناطق ب : حیوان = جسم نامی حساس

ج : مثلث = شکل سه ضلعی د: انسان = جسم نامی شاعر

6

در تعاریف زیر معرّف ها راپیدا کرده و نوع تعریف را مشخص کنید .

تعاریف

معرّف

نوع تعریف

شکل سه ضلعیجسم حساس7

اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف : حد تام

ب : رسم ناقص

8

با قرار دادن کامات مناسب تعاریف خواسته شده را کامل کنید .

الف) .............. ضاحک در تعریف انسان (رسم ناقص )

ب) جسم نامی...............در تعریف حیوان (حد تام )


درس ششم

1

جملات صحیح را با( ص )و جملات غلط را با(غ ) مشخص کنید :

الف : استدلال کردن عالی ترین فعالیت ذهن بشر است .

ب : زمین کروی است جمله ی خبری صادق است .

2

جاهای خالی را باعبارت مناسب پر کنید :

الف : استدلال ترکیبی از حداقل ................که بارعایت شرایطی به قضیه ی دیگری منجر می شود که به آن ................ می گویند .

ب :قضیه در تقسیم اول به .....................و ....................... تقسیم می شود

ج : شکل وچگونگی قرار گرفتن جملات کنار یکدیگر را ..................و محتوایی را که در جملات قرار می گیرند .................... می نامند .

د : محتوای قضایا از راه های گوناگونی مانند احساس ، ................،حدس علمی و..................به دست می آید .

و : قضیه حملیه از ............. و.............. ونسبت تشکیل شده است .

3

استدلال چگونه ساخته می شود ؟

4

قضیه را تعریف کنید .

5

قضیه ی شرطی را تعریف کرده ومثال بزنید .

6

در قضیه ی شرطی زیر مقدم وتالی را مشخص کنید .

اگر سوزن در مجاورت مغناطیس قرار گیرد ، خاصیت آهن ربایی پیدا می کند .

7

جمله بر چند نوع است نام برده هر کدام را جداگانه تعریف کنید.

8

جمله خبری را تعریف کرده انواع آن را نام ببرید .

9

قضیه صادق و کاذب را تعریفد کنید .وبرای هر کدام یک مثال طراحی کنید.


درس هفتم

1

هریک از قضایای زیر را تعریف کرده یک مثال بیاورید

شخصیه شرطی متصل

شرطی منفصل مانعه رفع قضیه محصوره

2

نتیجه قضیه « مایع اسید است یا باز » چند حالت است ؟ آنها را بنویسید .

3

در هریک از قضایای زیر نوع قضیه ومقدم را مشخص کنید .

این جسم فلزی است یا چوبی

ائمه معصومین 12 نفر هستند

اگر باران ببارد گیاهان شاداب میشوند

امروز سه شنبه است یا چهارشنبه

این مرد گوش دارد یا ناشنواست

این ساعت شب است یا روز

4

نوع قضایای شرطی منفصل زیر را مشخص کنید.

الف : احمد متولد آبان است یا آذر ب : معلومات انسان بدیهی است یا غیر بدیهی

5

برای هریک از قضایای زیر یک مثال طراحی کنید.

الف : سالبه ی جزئیه ب : منفصل مانعه الجمع ج : شرطی متصل

6

قضیه شرطی مانعه الجمع را تعریف کرده ویک مثال بزنید

7

قضیه شرطی مانعه الخلوّ را تعریف کرده ویک مثال بزنید

8

کدام یک از قضایای شرطی زیر منفصل حقیقی وکدام یک مانعه الجمع است ؟

الف : گروه خونی او A مثبت است یا O منفی ب : هر قضیه حملی موجبه است یا سالبه

9

اقسام قضیه حملی را به لحاظ موضوع فقط نام ببرید .

10

لفضی که در قضیه دلالت بر کمیت دارد ................نامیده می شود.

11

تعیین کنیدهر یک از قضایای زیر کدام یک از انواع قضیه حملی هستند؟ وموضوع ومحمول آن را مشخص کنید.

الف : ابن سینا شاعر بزرگی نیست ب : هر آن کس که دندان دهد نان دهد


درس هشتم

1

تشابه را تعریف کرده مثال بزنید .

2

تقابل را تعریف کرده وحالت های آن را نام ببرید .

3

آموختن رابطه قضایا چه فایده ای دارد ؟

4

1) جدول زیر را کامل کرده صدق وکذب هرکدام را کنار آن مشخص کنید .

اصل قضیه

عکس مستوی

نقیض

متضاد

هیچ الف ب نیست
هر اسبی علفخوار است
هیچ مسیحی یهودی نیست
5

1) جدول زیر را کامل کنید

قضیه اول

قضیه دوم

رابطه

بعضی جوانان ورزشکار هستند


تداخل تحت تضاد

هیچ پرنده ای خونگرم نیست


عکس نقیض

هرانسانی همنوع خود را دوست دارد

هر کس همنوع خود رادوست نداشته باشدانسان نیست


بعضی فلزات هادی الکتریسیته هستند


تداخل تحت تضاد

هر مثلث متساوی الاضلاع متساوی الساقین است

بعضی مثلث های متساوی الاضلاع متساوی الساقین هستند


6

عکس مستویقضایای چهارگانه محصورات رابنویسد .

7

تضاد را تعریف کرده وقضایای حاصل از آن را بنویسید

8

تناقض قضایای چهارگانه را بنویسید .

9

دو قضیه که در سور متفاوت ودر نسبت یکسان باشند چه نام دارد ؟قضایای آن را بنویسید

10

عکس مستوی ونقیض قضیه ی (هیچ مؤمنی دروغگو نیست )را بنویسید .

11

عکس مستوی وتضاد قضیه ی (برخی جوانان غربی نسبت به کانون خانواده بی تفاوت نیستند ) را بنویسید.

12

جدول زیر را کامل کنید .

اصل قضیه

عکس مستوی

نقیض

متضاد

بعضی جوانان فعال نیستند
13

بین هر یک از قضایای زیر جه رابطه ای برقرار است ؟

الف : موجبه ی جزئیه...................موجبه ی جزئیه ب : موجبه ی کلیه...................سالبه ی کلیه

ج : موجبه ی جزئیه .....................سالبه ی کلیه د : سالبه ی کلیه ..................سالبه ی کلیه

14

باذکر یک مثال بنویسید چرا قضیه ی سالبه ی جزئیه عکس لازم الصدق ندارد؟

15

سه مورد از احکام قضایا را نام برده و برای هر یک مثالی بیاورید.


درس نهم

1

استدلال را تعریف کنید واقسام آن را فقط نام ببرید .

2

تمثیل را تعریف کنید ویک مورد از کاربرد های آن را بنویسید .

3

آیا تمثیل قابل اعتماداست ؟چرا ؟

4

در استدلال استقرایی از قضایای جزئی به نتیجه ای....................دست می یابیم

5

اقسام استقراءرا نام ببرید وبرای هر یک مثالی بیاورید .

6

نوع استدلال های ذیل را مشخص کنید .

الف : معاون اداره مانند چرخ یدکی اتومبیل است که در مواقع اضطرار به کار می آید .

ب : شخصی که دراروپا زندگی می کرد با رفتار سرد همسایگان اروپایی خود مواجه شد .سپس معتقد شد که همه اروپای ها بی عاطفه هستند .

7

قیاس مهمترین نوع استدلال است ؛زیرا نتیجه آن قطعی وحتمی می باشد .ص غ

8

استدلال زیر براساس چه روشی است ؟

این شیءپاک است یا نجس ،این شیء پاک است .پس نجس نیست

9

در استقراءذهن از................به ....................ودر قیاس از ................به .................می رود.

10

عبارت زیر مربوط به کدام قسم از استدلال است ؟آن را تعریف کنید .

(عالی ترین شکل استدلال وتنها راه مستقیم برای رسیدن به یقین است )


درس دهم

1

در قیاس اقترانی در صورتی که هر دو مقدمه سالبه باشند قیاس حتما عقیم (بی نتیجه) خواهد بود.ص غ

درقیاس اقترانی حدی را که در هر دو مقدمه تکرار می شود حد اکبر می گویند .ص غ

(اختلاف دومقدمه در کیف) یکی از شرایط انتاج شکل سوم قیاس اقترانی می باشد . ص غ

2

قدرت ذهنی انسان دریافتن حد وسط به .............مشهور است .

به هر حالت از ..............حالت قیاس اقترانی در هر شکل از اشکال چهارگانه ...........و به مجموعه ی آنها ............می گویند

در بین اشکال چهارگانه قیاس اقترانی تنها شکل..................بدیهی الانتاج می باشد .

موجبه کلیه فقط از ضرب .................شکل ......................بدست می آید.

3

اجزای تشکیل دهنده ی استدلال زیر را مشخص کنید .

هر الف ب است هرب ج است بنابراین :هر الف ج است

4

اقسام قیاس اقترانی را نام برده ، تعریف کنید وبرای هر یک مثالی بیاورید .

5

حصر عقلی یعنی چه ؟


اولا :تعیین کنید قیاس های اقترانی ذیل شکل چندم است ؟

ثانیا:آیا می توان از آن نتیجه ی معتبری به دست آورد ؟

ثالثا : اگر نه چرا؟واگر آری نتیجه درست چیست ؟

6

· بعضی انسان ها خدا جو هستند ،هرخداجویی سعادتمند است .

7

· برخی مردم شناگر نیستند ،هر شناگری ورزشکار است .

8

· عالم حادث است ، هر حادث متغیر است .

9

· هر الف ب است ،هیچ ب ج نیست .

10

· همه امیدواران خوشبخت اند ، همه عاشقان خوشبخت اند .

11

· هر قیاس حجت است ، هیچ قیاسی تمثیل نیست

12

· هر اسبی حیوان است ، بعضی اسب ها سفیدند

13

کدام شکل از اشکال قیاس همیشه نتیجه سالبه می دهد ؟

14

قیاس زیر را تکمیل کنید وبنویسید شکل چندم است ؟

.......................... ........................... پس :هوا دارای وزن است .

15

این ضرب از شکل دوم قیاس اقترانی را از راه عکس مستوی کردن کبرا حل کنید .

هیچ الف ب نیست هر ج ب است پس :هیچ الف ج نیست

16

این ضرب از شکل سوم قیاس اقترانی را از راه برهان خلف حل کنید.

هر ب الف است بعضی ب ج نیست پس :بعضی الف ج نیست


درس یازدهم

1

اگر منطق علمی است که دانستن آن مانع خطا واشتباه در فکر واستدلال می شود ،پس این همه اختلاف میان فلاسفه ودانشمندان از کجاست ؟

2

اگر منطق ابزار استدلال های بشری است پس چرا با کار برد آن نمی توان به معلومات جدیدی دست یافت ؟

3

منطق جایگزین علوم ورشته های علمی است که ما می توانیم فقط با صورت وشکل منطق به دانش جدید برسیم .ص غ

4

آیا همانطورکه فیزیک یا طب قدیم جای خود ار به جانشینان خود داده اند می توان گفت که با پیدایش منطق جدید ،دوره ی منطق قدیم به سر آمده است؟ توضیح دهید .

5

آیاکسانی که می گویند با ظهور منطق جدید باید منطق قدیم را کنار بگذاریم می پذیرند که به آنها بگوییم پس علم شما هم حداکثر یکی دو قرن دوام بیاورد وباید پس از چندی منطق دیگری را جایگزین آن سازیم ؟


درس دوازدهم

1

عیب قیاس های زیر در صورت است یا در ماده؟چرا ؟

ابن سینا فیلسوف است . هر فیلسوفی نقاش است. پس : ابن سینا نقاش است .

خفاش پرنده است . هر پرنده ای تخم گذار است . پس: خفاش تخم گذار است .

هیچ گربه ای پرنده نیست . هر پرنده ای مهره دار است . پس : هیچ گربه ای مهره دار نیست .

2

صنعت های پنج گانه ی منطقی را بنویسید .

3

برهان را تعریف کرده وبنویسید برهان برچند قسم است هر کدام راجداگانه توضیح دهیدومثال بزنید .

4

برهان کامل ترین نوع استدلال است ص غ

برهان آن استدلالی است که در مقدمات آن از مواد ومحتوای یقینی استفاده می کنند ص غ

5

در برهان انّی از وجود......................به وجود .....................استدلال می کند

کاربرد مخیّلات در .............است

قرآن احتجاج های لطیفی از حضرت ابراهیم (ع)نقل می کند که د رهمه ی آنها به شیوه ی .............عقیده ی مخالفان توحید نقض می شود .

استدلالی که شبه استدلال است ...............نام دارد .

6

شعر وخطابه را تعریف کنید وبنویسید مقصود از خطابه چیست ؟

7

صورت ساده ی جدل چگونه است ودر مبارزه یعلمی از نوع جدل چه کسی برنده است ؟

8

مخیِلات چگونه قضایایی هستند؟


درس سیزدهم

1

مغالطه را تعریف کنید .

2

نوع مغالطه ی زیررا بنویسید .

سعادت غایت زندگی است . غایت زندگی مرگ است . پس : سعادت مرگ است .

3

عبارت زیر مصداق کدام یک از اقسام مغالطه است ؟

ماست ازشیر است . شیر برای اسهال مضر است . پس : ماست برای اسهال مضر است .

4

با توجه به استدلال ( جیوه فلز است . هر فلزی جامد است . پس : جیوه جامد است ) به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف : نام صنعت منطقی استدلال ب : عیب استدلال

5

نام صنعت منطقی استدلال زیر را بنویسید .

(دبیر : چون سؤال ندارید پس برای امتحان آماده اید .)

 


  • طاهره نظیفی

نظرات  (۵)

خیلی خوب بوداااااااااااااااا
ممنون از زحماتتون  خدا قوت
عاااااالی
بسیار عاااالی سپاس
پس جواباش کو؟؟؟؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی